Du kan tjene penger på reinvestering av forbrukslånet

Forbrukslån er et nyttig verktøy for de som ønsker å investere penger i andre verdiskapende eiendeler – slik som oppussing av bolig, kjøp av aksjer/verdipapirer og samlerobjekter. Stadig flere nordmenn velger denne finansieringsmodellen på grunn av lånets enkle vilkår og fleksible betalingsløsninger. Styringsrenten ligger i skrivende stund på et rekordlavt nivå, med den fordel at det er blitt ekstra billig å låne penger i banken. Det norske markedet er i tillegg preget av en tøff konkurranse mellom bankene, til fordel for oss som forbrukere. En myte sier at forbrukslån alltid leveres med skyhøye renter – noe som ikke stemmer overens med virkeligheten. Med effektive renter ned mot 10 prosent kan lån til forbruk være en fleksibel og troverdig løsning, som er verdt å undersøke nærmere.

Hvis du går med planer om å investere forbrukslånet i andre eiendeler eller verdipapirer, anbefaler vi deg å lese denne artikkelen nøye. Her går vi gjennom de vanligste investeringsformene, skatteregler og andre generelle vilkår. Første steg er å definere hva et forbrukslån består av, og hvorfor det er attraktivt å reinvestere pengene.

Fleksible vilkår

Nordmenn velger å reinvestere forbrukslån på grunn av de fleksible vilkårene – eller skal vi si mangelen på vilkår? Med et lån uten sikkerhet vil ikke banken stille krav til deg som låntaker, for hvordan du benytter pengene. Du må heller ikke stille pant i personlige eiendeler slik man gjør med lån til blant annet bolig, bil og hytte. Til gjengjeld vil banken kreve en noe høyere rente med mål om å demme opp for den ekstra risikoen slike lån utgjør. Her ligger også den store fordelen, nemlig at banken ikke stiller krav til hvordan du benytter pengene. Det betyr at du kan reinvestere pengene i det du selv ønsker, uten at banken legger seg bort i beslutningen din.

I dag kan du låne inntil 600 000 kroner (hos Bank Norwegian), som i skrivende stund er markedets maksimale tilgjengelige lånesum. Du kan i tillegg velge å nedbetale lånet over 15 år – en regel som også gjelder hos de fleste långivere. Med høy tilgjengelig lånesum og lang nedbetalingstid skal det godt gjøres å ikke finne et lån som passer dine behov. I tillegg kan lånet betales ut svært raskt og mange tilbydere inkludert Billige Forbrukslån tilbyr lån på dagen.

Invester i oppussing

Blant de mest populære investeringsobjektene ligger oppussing på topp, godt drevet av den formidable veksten i boligmarkedet de siste årene. Vi nordmenn elsker å pusse opp bad, kjøkken og stue – der vanvittige 70 milliarder kroner ble brukt på oppussing i 2016 alene. Og det skjer til tross for nedgangen i økonomien med lavere oljepriser og økt arbeidsledighet. Så hvordan kan du tjene penger på forbrukslånet når det benyttes til oppussing? Svaret ligger i mulighetene for utleie og høyere salgsverdi – samt hvorvidt du klarer å skape en økt kontantstrøm hver måned.

Mange norske hjem har ubrukt areal som kan omgjøres til egen enhet for oppussing, hvor kloakk og strøm allerede ligger ferdig anlagt. Enten det er snakk om en tom kjeller eller et ubrukt loft – går du potensielt glipp av store summer. Målet med forbrukslånet blir derfor å investere i utvikling av egen enhet til utleie, som betales ned over tid. Før du setter i gang med prosjektet er det viktig å regne ut hvilke beløp man må regne med å betale hver måned. Utleie kan være svært profitabelt, men et viktig spørsmål blir hvor raskt man klarer å fullføre prosjektet. Avhengig av hvor man bor, areal og eksisterende strøm/kloakk system, kan man i dag se fram til leieinntekter over 10 000 kroner. Det forutsier at enheten er av god størrelse og ligger i nærheten av en av de større byene.

Ikke minst kan oppussing av boligen din gi deg en høyere takst dersom du planlegger å selge i nærmeste framtid. Mange norske boligeiere velger en bevisst strategi med å pusse opp deler av hjemmet i håp om å få et høyere bud fra potensielle kjøpere. Strategien er forbundet med en viss risiko, men kan fort øke verdien med hundretusenvis av kroner (avhengig av eiendommens beliggenhet). Fordelen med løsningen er også det at lånet vil kunne nedbetales raskere, og så fort boligen er solgt og overdratt til nye eiere. Her er det viktig at pengene går til generelle forbedringer, og at man forsøker å se eiendommen gjennom kjøperens øyne. Er du glad i sterke farger og nyanser? Personlig smak er viktig, men ikke alle deler samme syn. Unngå å male stuen i gullfarge eller rosa, men velg i stedet noe mer avslappende og nøytralt.

Invester forbrukslånet i aksjer og andre verdipapirer

Noen vil nok si seg uenig i en slik strategi, og det er definitivt ikke noe som passer for alle – men å investere lånte penger i verdipapir og aksjer kan by på solid avkastning. Har du fast inntekt og en stabil privatøkonomi burde det ikke stå noe i veien for å reinvestere lånte kroner på denne måten. Det viktigste er at du aldri baserer investeringen på forventet avkastning, som kan sammenlignes med å gamble.

Finner du en aksje du har klokketro på, og som du mener vil skyte i været – da kan et forbrukslån definitivt være den rette løsningen. Du kjøper tross alt et verdipapir som vil ha fortsatt verdi, med mindre selskapet går konkurs. Vi anbefaler at du alltid holder deg til selskap notert på Oslo Børs og styrer unna gråmarkedet. Invester i etablerte aksjer med lang historie og strenge krav til regnskapsføring for å minske risikoen.

Andre typer verdipapir inkluderer fondsinvesteringer og kjøp av gjeldsobligasjoner. Sistnevnte er en type lån som utstedes av selskaper med en kupong der rentenivå og nedbetaling fremgår på forsiden. Målet ditt er å skape avkastning på verdipapirene som er høyere enn det effektive rentenivået du betaler på lånet. Denne løsningen er langt fra like vanlig som investering i aksjer, men fra tid til annen åpner det seg muligheter i markedet. Kjøp av statsobligasjoner kan utelukkes grunnet den lave avkastningen, som ikke kan måle seg med rentenivået på et forbrukslån.

Skattefradrag og viktigheten av rask nedbetaling

En viktig fordel med reinvestering av forbrukslån er det at rentekostnadene kan skrives ned på selvangivelsen. I skrivende stund lar staten deg skrive av 25 prosent av rentekostnadene du betalte som låntaker (debitor) i løpet av inntektsåret. Har du betalt 10 000 kroner i renter vil du dermed kunne spare 2 500 kroner automatisk gjennom denne regelen. Når du regner ut lønnsomheten av å reinvestere lånet er det viktig at den reduserte rentekostnaden inkluderes i regnestykket.

For at det skal lønne seg å investere forbrukslånet i verdiskapende virksomhet er det viktig at inntektene overstiger utgiftene – samt at lånet nedbetales så raskt som mulig. Med investering i aksjr er det greit å ha en langsiktig strategi, enda det kan virke selvmotsigende å låne penger til denne typen investeringer.

Skal du kjøpe aksjer og verdipapirer er det best å investere i aksjer du mener har potensiale for verdistigning på kort tid, før posisjonen din selges i bytte mot kontanter. På forhånd vil du også måtte opprette en VPS konto (verdipapirsentralen) som gir deg tilgang til aksjemarkedet. Kostnader til VPS registrering kan for øvrig trekkes fra på selvangivelsen.

Utleie og oppussing av eiendom er antakeligvis den vanligste måten å reinvestere forbrukslånet. Norske boligeiere vil først prøve å øke rammen på boliglånet med mål om å skaffe lavere effektiv rente. Men i dagens marked er mange banker ikke villig til å øke boliglånet i bytte mot oppussing og oppdeling av utleieenhet. Da er et lån uten sikkerhet den enkleste og mest fleksible løsningen du kan velge som norsk boligeier.