Tips når lånet er sendt til inkasso

Avdrag på lån som ikke betales i tide, blir normalt oversendt til et inkassoselskap etter at du har fått skriftlig varsel. Dette er begynnelsen på noe som kan ende i rettsapparatet, med de ubehageligheter og økonomiske tap dette medfører Før man kommer dit har man gode muligheter for å få saken på rett kjøl igjen.

Sjekk først at kravet er reelt

Det er nok ikke ofte bankene gjør feil når det gjelder låneavtaler som ikke blir overholdt, men sjekk likevel om inkassovarselet er korrekt. Skulle det vise seg å være en innbetaling som ikke er registrert, vil dette enkelt kunne oppklares, og dermed vil saken være ute av verden.

Bedre føre var

Å kontakte banken er noe du bør gjøre før kravet oversendes til et inkassoselskap. Gjør du det, unngår du sannsynligvis en hel rekke problemer og unødvendige kostnader. Bankene er stort sett alltid løsningsorienterte, og vil gjøre det de kan for å finne gode løsninger for begge parter. Når et lån går til inkasso, er det vanligvis fordi låntakeren sliter økonomisk. Bankene vil da for eksempel kunne vurdere å forlenge lånetiden, slik at de månedlige avdragene blir lavere. Noen banker innvilger også betalingsutsettelse eller avdragsfritak i en begrenset periode. Slike ting kan være nok til å komme over en midlertidig periode med betalingsproblemer.

Hold banken informert

Ta også kontakt med banken dersom du allerede har fått inkassovarsel. På dette tidspunktet bør du kunne opplyse banken om når du kommer til å betale avdraget (helst med en gang). Skyldes den sene betalingen en glipp, eller en kortvarig periode med dårlig råd, kan du opplyse banken om dette. Deretter bør du overholde betalingsfristene. Lånet blir neppe sagt opp fra bankens side i slike tilfeller. Oppsigelse av misligholdte lån skjer først ved vedvarende mangel på betaling.

Overhold betalingsfristene

Om du gjør opp inkassokravet fra banken, er det ekstra viktig å betale punktlig i tiden fremover. Gjentatte forsinkelser vil tære på bankens tålmodighet, noe som kan være uheldig dersom du søker får behov for å endre lånebetingelsene. Etter at inkassosaken er ute av verden, kan det være en idé å endre nedbetalingsplanen. Ved å utvide lånetiden, blir avdragene lavere, og dermed de månedlige beløpene også lavere. Dette fordyrer lånet, og bør ikke foretas dersom man vet man klarer terminbeløpene.

Refinansier lånet

Mange inkassosaker skyldes at folk pådrar seg kostnader fra lån og kreditter som de egentlig ikke har råd til. Dette gjelder spesielt om man har flere små forbrukslån og gjeld fra kredittkort, men også i mange tilfeller der det er snakk om kun et enkelt lån. Ved å refinansiere oppnår man som regel lavere kostnader, og gjelden blir dermed enklere å håndtere. Refinansiering kan også få deg ut av en inkassosak, så lenge det ikke er registrert en betalingsanmerkning. Kreditor (banken eller bankens inkassoselskap) kan registrere slike anmerkninger en måned etter at kravet er meldt inn til domstolene, herunder forliksrådet.

Merk at man sjelden får lån til refinansiering av lån og kreditter, dersom gjelden er misligholdt og endt med betalingsanmerkning. I slike tilfeller kreves det at låntakeren stiller med sikkerhet. Det er også kun et fåtall banker som tilbyr refinansiering til personer med betalingsanmerkninger.